CATEGORIES

25 June
บริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอส.เอส.ซวน (แบงค็อค) จำกัด และ บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จำกัด เตรียมพร้อมนำส่งผ้าห่มจำนวน 560 ผืน เพื่อนำไปบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ (จำนวน 280 ผืน) และ ศูนย์บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี (จำนวน 280 ผืน)
โดยทางบริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปได้โดยเร็ว

25 June
ช่วยเหลือผู้ระสบอุทกภัย ในประเทศบังกลาเทศ

บริษัท พูลคิง และ เอสเอสซวน
ขอเป็นกำลังใจให้ชาวบังคลาเทศที่ประสบอุทกภัยทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปได้โดยเร็ว

25 June
ต้านภัยโควิด19

คุณชูเกียรติ และ คุณราสินี วงศ์วัชรา
ผู้บริหาร บ.เอส.เอสซวน(แบ็งคอค) และ พูลคิง อินเตอร์ จำกัด
บริจาคเงิน 1,500,000 บาท. และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการป้องกันโรคระบาดโควิท 19 ให้กับสภากาชาดไทย เป็นกำลังให้คุณหมอและพยาบาล และคนไทยทุกคนพาพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

25 June
นำสิ่งของช่วยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

นำสิ่งของช่วยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ (พระประแดง) จังหวัดสมุทธปราการ

25 June
งานสถาปนิก ’62

งานเปิดตัวสินค้าใหม่ HYDRO GYM ในงาน Architect Expo’19