ครบ 5,000THB* ส่งฟรี
เฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล
Celebrating our 32th Year
Celebrating 32 years of Experience
MEMBER OF
APSP

 
           บริษัท พูลคิงอินเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเอส.เอส.ซวน แบ้งค็อค จำกัด, บริษัท เอส.เอส.ซวน แบ้งค็อค จำกัด ได้ดูแลเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้าง อาทิเช่น สระว่ายน้ำ, สระธาราบำบัด,และสวนน้ำ ในขณะที่บริษัท พูลคิงอินเตอร์ จำกัด จะเน้นในด้านบริการ ดูแลลูกค้าหลังการขาย จัดจำหน่ายอุปกรณ์สระว่ายน้ำ สปา สระธาราบำ และเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ในประเทศไทยอีกด้วยอย่างไรก็ตามกาลเวลาอาจะเปลี่ยนแปลงไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปตามกาลเวลาคือความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเราที่จะเพิ่มคุณภาพทั้งในด้านบริการและตัวสิค้าให้ดียิ่งขึ้นและจะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพต่อไปเพื่อให้ก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือในอุตสาหกรรมสระว่ายน้ำของประเทศไทยและเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่ขยายตัวขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศไทยบริษัทฯได้ขยายสาขาไปยังหัวเมืองและจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยภายใต้ชื่อ Pool Mart เริ่มจากการเปิดสาขาที่พัทยา จ.ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2536 สาขาที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏานี ในปี พ.ศ. 2537 ตามด้วยที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิริขันธ์และจังหวัดภูเก็ตในปีพ.ศ.2549และที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดล่าสุดในปีพ.ศ.2555​
​  
       ด้วยการประกอบธุรกิจภายใต้แนวคิดที่ถือเอาความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง บริษัทฯได้นำปรัชญา “One-Stop Solution” หรือ “การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ” ตั้งแต่การให้บริการในเรื้อง ปั้ม, เครื่องกรอง, อุปกรณ์ภายในสระน้ำ, สารเคมีที่ใช้ในสระว่ายน้ำ, การให้บริการออกแบบและตกแต่ง ตลอดจนถึง การให้บริการด้านคำปรึกษาทางเทคนิคต่อลูกค้าแบบฟรีๆ ทั้งหมดนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุดในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียวของยี่ห้อ Pentair Sta-Rite และ Certikin UK ในประเทศไทย ซึ่งล้วนเป็นบริษัทชั้นนำด้านสระว่ายน้ำของโลก นอกจากนั้น เพื่อให้บริการความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าบริษัทฯยังได้ร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายในประเทศจีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของประเทศจีนภายใต้ตราสินค้า Espana (มาตรฐานสเปน), Boss, Sunbrite, Promax และ Proclean อีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานของสินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีน ดังนั้น สินค้าทุกชิ้นที่นำเข้ามาจะต้องผ่านการทดสอบจากโรงงานและได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญแล้วเท่านั้น
 

 
      ด้วยยุคสมัยนี้เป็นยุคของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่ ทางบริษัทได้ประสบความสำเร็จในการนำเสนอสินค้าแบบ “Eco-Friendly”เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในขณะที่รักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน พวกเรายังคงมีมานะที่จะนำเสนอคอนเส็ป Smart Pool ขึ้นในเร็วๆนี้ ในเมื่อมี Smart Home ก็ต้องมี Smart Pool เพราะเทคโนโลยีคือหัวใจแห่งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในด้านต่างๆของโลกยุคปัจจุบันบริษัทฯจึงให้ความสำคัญกับหลักการการประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มนุษย์และธรรมชาติได้อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและมีความสุข

 

 

      ปรัชญาของเรา

          ตั้งแต่บริษัทฯก่อตั้งขึ้นเรามุ่งมั่นและทุ่มเทด้วยแรงกายและแรงใจเพื่อที่จะ
     ​บริการลูกค้าบนพื้นฐานแห่งความซื่อสัตย์และความยุติธรรมเพราะเรามีความเชื่อว่า

OUR REFERENCES:

             ด้วยประสบการทำงานมากกว่า 35 ปี ผลงานแห่งความภาคภูมิใจของเรา

  

 
Back to top