CATEGORIES

19 October
ต้านภัยโควิด19

คุณชูเกียรติ และ คุณราสินี วงศ์วัชรา
ผู้บริหาร บ.เอส.เอสซวน(แบ็งคอค) และ พูลคิง อินเตอร์ จำกัด
บริจาคเงิน 1,500,000 บาท. และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการป้องกันโรคระบาดโควิท 19 ให้กับสภากาชาดไทย เป็นกำลังให้คุณหมอและพยาบาล และคนไทยทุกคนพาพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

19 October
มอบโอกาศให้น้อง

มอบโอกาศดีๆ ให้น้องๆ โรงเรียนบ้านโป่งกวาง จังหวัดเลย

19 October
นำสิ่งของช่วยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

นำสิ่งของช่วยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ (พระประแดง) จังหวัดสมุทธปราการ

19 October
งานสถาปนิก ’62

งานเปิดตัวสินค้าใหม่ HYDRO GYM ในงาน Architect Expo’19

19 October
การออกกำลังกายในน้ำ

"AQUATIC EXERCISE" ทางเลือกที่ดีกว่าการออกกำลังการแบบเดิมๆ

19 October
ระบบน้ําล้น

ระบบน้ําล้น (Overflow System)

19 October
ระบบสกิมเมอร์

ระบบสกิมเมอร์หรือระบบดูด (Skimmer System)