CATEGORIES

25 September
ต้านภัยโควิด19

คุณชูเกียรติ และ คุณราสินี วงศ์วัชรา
ผู้บริหาร บ.เอส.เอสซวน(แบ็งคอค) และ พูลคิง อินเตอร์ จำกัด
บริจาคเงิน 1,500,000 บาท. และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการป้องกันโรคระบาดโควิท 19 ให้กับสภากาชาดไทย เป็นกำลังให้คุณหมอและพยาบาล และคนไทยทุกคนพาพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

25 September
มอบโอกาศให้น้อง

มอบโอกาศดีๆ ให้น้องๆ โรงเรียนบ้านโป่งกวาง จังหวัดเลย

25 September
นำสิ่งของช่วยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

นำสิ่งของช่วยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ (พระประแดง) จังหวัดสมุทธปราการ

25 September
งานสถาปนิก ’62

งานเปิดตัวสินค้าใหม่ HYDRO GYM ในงาน Architect Expo’19

25 September
การออกกำลังกายในน้ำ

"AQUATIC EXERCISE" ทางเลือกที่ดีกว่าการออกกำลังการแบบเดิมๆ