May 17, 2021
คุณชูเกียรติ และ คุณราสินี วงศ์วัชรา
ผู้บริหาร บ.เอส.เอสซวน(แบ็งคอค) และ พูลคิง อินเตอร์ จำกัด
บริจาคเงิน 1,500,000 บาท. และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการป้องกันโรคระบาดโควิท 19 ให้กับสภากาชาดไทย เป็นกำลังให้คุณหมอและพยาบาล และคนไทยทุกคนพาพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน