October 27, 2022
บริษัท พูลคิง และ เอสเอสซวน
ขอเป็นกำลังใจให้ชาวบังคลาเทศที่ประสบอุทกภัยทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปได้โดยเร็ว